Stanislav Kostka Neumann
Datum narození
05.06.1875
Datum úmrtí
28.06.1947
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Praze. Po nedokončených studiích na gymnáziu (ve studentských časopisech jeho první literární příspěvky) a na obchodní akademii se stal 1893 nakrátko lokálkářem staročeského listu Hlas národa; aktivně se však účastnil politického života mezi radikální mládeží v pokrokovém hnutí. 1894 byl v procesu s Omladinou odsouzen ke 14 měsícům vězení. Před 1.světovou válkou působil v anarchistickém hnutí. Ve 20.letech vydával levicově orientované časopisy (Červen, Proletkult) a vyvíjel kulturně politickou činnost v komunistickém hnutí. Za německé okupace se skrýval ve Vápenném Podole na Českomoravské vysočině. Po 1945 se účastnil kulturního a politického života jako redaktor Tvorby. Jeho básnická tvorba, ovlivněná postupně dekadencí, symbolismem a anarchismem, vrcholí ve sbírkách vitalistického opojení (Kniha lesů, vod a strání,1914) a obdivu k rozmachu technické civilizace (Nové zpěvy,1918). V dalším vývoji oscilovala jeho poezie mezi politicky agitační, milostnou a reflexívní lyrikou (Rudé zpěvy,1923; Láska,1933; Sonáta horizontálního života,1937; Bezedný rok,1945; Zamořená léta,1946). V próze jsou významnější záznamy přírodních dojmů a vzpomínky než pokus o román (Zlatý oblak,1932). Publicistické stati Ať žije život! (1920) probojovávaly nové umělecké směry. V díle Anti-Gide neboli optimismus bez pověr (1937) polemizuje z komunistických pozic s reportážní knížkou fr.spisovatele A.Gida Návrat ze Sovětského svazu. Autor rozsáhlých hist.-popularizačních děl Francouzská revoluce (I-III,1929-1930) a Dějiny ženy (I-IV,1931-1932) a memoárových knih Vzpomínky (1931), Válčení civilistovo (1949), Paměti (1951). Otec herce Stanislava Neumanna, děd básníka Stanislava Neumanna.
Je autorem titulů
Spolupráce na inscenacích
Naše cesta vítězná (Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého) premiéra SEZONA 1960/1961 - Textová spolupráce