Jiří Bulis
Datum narození
03.10.1946
Datum úmrtí
12.05.1993
Životopis
Narozen v Chomutově, zemřel při autonehodě cestou do Ostravy. Po gymnáziu ve svém rodišti studoval hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1964–1968) a skladbu u Miloslava Ištvana na Janáčkově akademii múzických umění (1966–1971). V letech 1972–1979 učil klavírní improvizaci na konzervatoři v Kroměříži, po r. 1979 se věnoval pouze kompozici, a to především pro divadla a televizi. Jeho spolupráce s malými scénami má počátky už r. 1963 v chomutovském Divadle v podloubí, po r. 1973 začal spolupracovat s Divadlem na provázku, především s mimem B. Polívkou. V několika inscenacích vystupoval i jako herec, často jako klavírista.
Vytvořil hudbu k několika představením pro Činoherní klub, psal pro gottwaldovské Divadlo pracujících i pro další česká a zahraniční divadla. Byl rovněž zkušeným autorem hudby filmové. Vedle toho skládal písně, popěvky, songy a šansony na texty světových i našich básníků, které příležitostně uváděl u klavíru sám. Od r. 1983 byl členem Svazu českých skladatelů a komorních umělců.
Textové a hudební úpravy
Obsluhoval jsem anglického krále premiéra SEZONA 1998/1999 - Hudba
Hadrián z Římsů premiéra SEZONA 2000/2001 - Hudba