Jan Václav Novák
Datum narození
21.12.1853
Datum úmrtí
30.04.1920
Životopis
Narozen v obci Račice (u Hradce Králové), zemřel v Praze. Od 1867 studoval na gymnáziu v Hradci Králové a po maturitě (1874) klasickou filologii a češtinu na filozofické fakultě v Praze (abs. 1877, dokt. 1883). Od 1877 působil jako suplent na gymnáziích v Olomouci, Brně a 1882–1884 ve Valašském Meziříčí. 1884 se stal profesorem v Praze na reálném gymnáziu ve Spálené, později Křemencově ulici, kde setrval až do odchodu na odpočinek 1913. Literární historik, autor literárních dějin, učebnic, čítanek, též próz a her pro mládež. Je pochován na Vyšehradském hřbitově (Slavín).
Textové a hudební úpravy
Škola mravovědy premiéra SEZONA 1891/1892 - Překlad