Vítězslav Novák
Datum narození
05.12.1870
Datum úmrtí
18.07.1949
Životopis
Český hudební skladatel, narodil se v Kamenici nad Lipou, zemřel ve Skutči. 1889-1896 studoval na pražské konzervatoři skladbu (od r. 1891 u Antonína Dvořáka) a klavír u J. Jiránka. 1909-1940 profesor skladby na mistrovské škole pražské konzervatoře. 1920-1922 a 1927-1928 rektor pražské konzervatoře. Jako pedagog vychoval několik generací skladatelů českých (V. Dobiáš, A. a K. Hábové, I. Hurník, O. Jeremiáš, V. Kaprálová, B. Vomáčka, L. Vycpálek) a slovenských ( J. Cikker, D. Kardoš, E. Suchoň) i cizích (zejména jihoslovanských). Významný představitel české hudební moderny kolem 1900, rozvíjející pozdně romantický základ podněty literárního symbolismu a osobitými prvky impresionismu a raného expresionismu. Velký vliv na něj měla moravská a slovenská lidová hudba. Právě proto, že se v jeho díle objevují četné lidové prvky i fascinace přírodou, býval často přirovnáván k L. Janáčkovi. Svou první operu Zvíkovský rarášek napsal až v roce 1915. Břitkou ironii poněkud zmírnil v následující opeře Karlštejn (1916), vlastenecky laděným dílem , které vychází z Vrchlického komedie Noc na Karlštejně. Jeho nejúspěšnější opera Lucerna (1923) podle Jiráskovy divadelní hry prokazuje autorův cit pro rokokovou atmosféru. Opeře Dědův odkaz (1926) ublížilo těžkopádné libreto, přesto obsahuje několik krásných intermezz. Z jeho dalších děl: klavírní trio g moll, písňový cyklus Pohádka srdce (1896), klavírní cykly Vzpomínky, Serenády, Barkaroly, Eklogy a Za soumraku (1894-1896), několik řad Písniček na slova lidové poezie moravské , symfonické básně (V Tatrách, 1902; O věčné touze, 1903-1905; Toman a lesní panna, 1907), komorní skladby aj.
Textové a hudební úpravy
Taneční matinée Růženy Gottliebové premiéra SEZONA 1943/1944 - Hudba
Všeslovanský večer premiéra SEZONA 1945/1946 - Hudba