Luboš Ogoun
Datum narození
18.02.1924
Datum úmrtí
14.02.2009
Životopis
Narozen v Praze. S baletem se začal seznamovat jako student reálky pod vedením R.Brauna a H.Štěpánkové. Po roce 1945 současně se svým prvním angažmá v ND (1945-1952) studoval v Ústavu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy, poté choreografii na Divadelní fakultě AMU (absolvoval 1953). V letech 1951-1953 byl vedoucím taneční skupiny Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, 1953-1955 vedoucím taneční složky Armádní opery. V letech 1955-1957 působil opět v ND, a to jako pedagog baletu. 1957-1961 byl šéfem baletu v Plzni, 1961-1964 ve Státním divadle Brno. V letech 1964-1968 byl uměleckým vedoucím souboru Studio Balet Praha (později Balet Praha). V letech 1968-1970 byl opět šéfem baletu Státního divadla Brno, tamtéž choreograf do roku 1990 (s krátkou pauzou v roce 1970, kdy byl uměleckým vedoucím Laterny magiky), po listopadu 1989 byl rehabilitován (šéf baletu v Brně do 1991), po odchodu z divadla pracoval pohostinsky jako choreograf. Od 15.12.1989 pracoval též na půl úvazku jako choreograf v Laterně magice. V mládí dělil své zájmy mezi tanec a sport (lehká atletika, gymnastika). Byl trenérem čs.družstva gymnastek, včetně E.Bosákové. Byl autorem několika set choreografií v operách, operetách, muzikálech, činohrách, televizi, filmu, Laterně magice, ledních revuích aj. Působil jako pedagog, mj.v letech 1986-1990 externí profesor choreografie na Taneční katedře Vysoké školy múzických umění Bratislava. V roce 1991 obdržel Prémii Českého literárního fondu (ČLF) za ztvárnění baletu Škrtič a v roce 1998 cenu Nadace ČLF za celoživotní tvorbu. Manžel tanečnice ND Danuše Ogounové (roz.Kořínkové), poté tanečnice Ludmily Ogounové (roz.Ledecké).
Inscenátor
Psohlavci (Armádní opera) premiéra SEZONA 1954/1955 - Choreografie
Rusalka (Armádní opera) premiéra SEZONA 1954/1955 - Choreografie
Plameny Paříže premiéra SEZONA 1955/1956 - Choreografie, Režie
Prometheus premiéra SEZONA 1956/1957 - Choreografie
Vojna a mír (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1962/1963 - Choreografie
Enšpígl (Divadlo J. K. Tyla Plzeň) premiéra SEZONA 1963/1964 - Choreografie
Krvavá svatba (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1970/1971 - Choreografie
Sen noci svatojánské (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1984/1985 - Choreografie, Režie
Spící krasavice (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1984/1985 - Choreografie, Režie
Mariana (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1985/1986 - Choreografie
Škrtič (Zemské divadlo, Brno) premiéra SEZONA 1990/1991 - Choreografie, Režie, Scéna, Kostýmy
Spolupráce na inscenacích
Labutí jezero premiéra SEZONA 1954/1955 - Asistent choreografie
Ohnivý anděl (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1962/1963 - Pohybová spolupráce
Král Lear premiéra SEZONA 1979/1980 - Pohybová spolupráce
Maryša (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1984/1985 - Pohybová spolupráce
Vajíčko (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1985/1986 - Pohybová spolupráce
Role
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1943/1944 - Skočnou tančí
Šeherezáda premiéra SEZONA 1945/1946 - 1. otrok
Armida premiéra SEZONA 1946/1947 - Tance
Carmen premiéra SEZONA 1946/1947 - V 1. jednání tančí, Ve 2. jednání tančí
Figarova svatba premiéra SEZONA 1946/1947 - Sluha - tančí
Jarní symfonie premiéra SEZONA 1946/1947 - Tančí
Popelka premiéra SEZONA 1947/1948 - Švec
Filosofská historie premiéra SEZONA 1948/1949 - Zelenka
Chopiniana premiéra SEZONA 1948/1949 - Tančí
Moravské tance premiéra SEZONA 1948/1949 - Tančí
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1948/1949 - Skočnou tančí
Šípková Růženka premiéra SEZONA 1948/1949 - Jejich kavalír, Trubec, Komár, Vlk, Princův sluha
Česká suita premiéra SEZONA 1949/1950 - Tančí
Eugen Oněgin premiéra SEZONA 1949/1950 - Ve 4. obraze mazurku tančí
Romeo a Julie premiéra SEZONA 1949/1950 - Benvolio, Vévoda veronský
Sněguročka premiéra SEZONA 1949/1950 - Tanec šašků
Labutí jezero premiéra SEZONA 1950/1951 - Přítel Prince
Vystoupení sovětských umělců premiéra SEZONA 1950/1951 - Tančí
Plameny Paříže premiéra SEZONA 1955/1956 - Gaspard, Beauregard
Fotogalerie
Labutí jezero - 26.01.1951 Jiří Blažek, Luboš Ogoun (Přátelé Prince)
Foto: Jaromír Svoboda
Labutí jezero - 26.01.1951 Jiřina Knížková, Irena Keplerová, Naděžda Sobotková, Luboš Ogoun
Foto: Jaromír Svoboda