Hans Olden
Je autorem titulů
Oficielní žena (Činohra)