Bohumil Mathesius
Datum narození
14.07.1888
Datum úmrtí
02.06.1952
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Praze. 1906 maturoval na gymnáziu v Praze, 1906-1912 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) obory čeština a francouzština; soukromě se věnoval ruštině. Epizodou bylo 1908 studium na herecké škole K.Želenského, i když divadlo zůstalo Mathesiovým celoživotním zájmem. Po získání absolutoria a jednoroční vojenské službě (1912-1913) učil na gymnáziu, 1914 odešel na frontu. 1920-1921 působil na ministerstvu školství, pak se věnoval činnosti redaktorské a překladatelské. 1925 se stal členem výboru Společnosti pro kulturní a hospodářské sblížení s Novým Ruskem. Od 1945 byl profesorem ruské literatury na FF UK. Překládal hlavně z ruštiny (A.S.Puškin, N.V.Gogol, F.M.Dostojevskij, V.Majakovskij, S.A.Jesenin aj.), z němčiny, francouzštiny a latiny; byl autorem parafrází čínské a japonské poezie (Zpěvy staré Číny, Nové zpěvy staré Číny aj.), básníkem, prozaikem, dramatikem a publicistou, historikem ruské a sovětské literatury.
Textové a hudební úpravy
Ženitba premiéra SEZONA 1932/1933 - Překlad
Cesta květů premiéra SEZONA 1934/1935 - Překlad
Revisor premiéra SEZONA 1936/1937 - Překlad
Vassa Železnovová premiéra SEZONA 1936/1937 - Překlad
Mína z Barnhelmu premiéra SEZONA 1940/1941 - Překlad
Svatba Krečinského premiéra SEZONA 1940/1941 - Překlad
Nápadníci trůnu premiéra SEZONA 1941/1942 - Překlad
Torquato Tasso premiéra SEZONA 1941/1942 - Překlad
Ifigenie na Tauridě premiéra SEZONA 1942/1943 - Překlad
Mína z Barnhelmu premiéra SEZONA 1943/1944 - Překlad
Jegor Bulyčev premiéra SEZONA 1945/1946 - Překlad
Ženitba premiéra SEZONA 1945/1946 - Překlad
Car Ivan Hrozný premiéra SEZONA 1946/1947 - Překlad, Úprava
Revisor premiéra SEZONA 1947/1948 - Překlad, Úprava
Svatba Krečinského premiéra SEZONA 1947/1948 - Překlad
Maloměšťáci (Měšťáci) premiéra SEZONA 1948/1949 - Překlad
Majakovskij s námi premiéra SEZONA 1949/1950 - Překlad
Svatba Krečinského premiéra SEZONA 1949/1950 - Překlad
Ženitba premiéra SEZONA 1951/1952 - Překlad
Hráči (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra SEZONA 1954/1955 - Překlad
Ifigenie na Tauridě premiéra SEZONA 1954/1955 - Překlad
Labutí píseň premiéra SEZONA 1954/1955 - Překlad
Měšťáci (Státní divadlo Ostrava) premiéra SEZONA 1957/1958 - Překlad
Revizor premiéra SEZONA 1957/1958 - Překlad
Rozrušená země premiéra SEZONA 1962/1963 - Překlad
Vassa Železnovová premiéra SEZONA 1962/1963 - Překlad
Rozrušená země premiéra SEZONA 1971/1972 - Překlad
Běsi premiéra SEZONA 1996/1997 - Překlad
Role
Úvodní slovo - na paměť 80. narozenin Maxima Gorkého premiéra SEZONA 1947/1948 - Přednes
Proslov - k stému výročí smrti N. V. Gogola premiéra SEZONA 1951/1952 - Přednes