Bohumil Mathesius
Datum narození
14.07.1888
Datum úmrtí
02.06.1952
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. V roce 1906 maturoval na gymnáziu v Praze, v letech 1906–1912 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obory čeština a francouzština; soukromě se věnoval ruštině. Epizodou bylo r. 1908 studium na herecké škole K. Želenského, i když divadlo zůstalo Mathesiovým celoživotním zájmem. Po získání absolutoria a jednoroční vojenské službě (1912–1913) učil na gymnáziu, r. 1914 odešel na frontu.

V letech 1920–1921 působil na ministerstvu školství, pak se věnoval činnosti redaktorské a překladatelské. R. 1925 se stal členem výboru Společnosti pro kulturní a hospodářské sblížení s Novým Ruskem. Od r. 1945 byl profesorem ruské literatury na FF UK. Překládal hlavně z ruštiny (Puškin, Gogol, Dostojevskij, Majakovskij, Jesenin aj.), z němčiny, francouzštiny a latiny; byl autorem parafrází čínské a japonské poezie (Zpěvy staré Číny, Nové zpěvy staré Číny aj.), básníkem, prozaikem, dramatikem a publicistou, historikem ruské a sovětské literatury.

Pracovní text hry Peer Gynt, v překladu B. Mathesia v ND neuvedeném, v knihovně archivu ND, sign. r 4020
Pracovní text hry Peer Gynt, v překladu B. Mathesia v ND neuvedeném, v knihovně archivu ND, sign. r 4959
Pracovní text hry Peer Gynt, v překladu B. Mathesia v ND neuvedeném, v knihovně archivu ND, sign. r 5698
Textové a hudební úpravy
Ženitba premiéra SEZONA 1932/1933 - Překlad
Cesta květů premiéra SEZONA 1934/1935 - Překlad
Revisor premiéra SEZONA 1936/1937 - Překlad
Vassa Železnovová premiéra SEZONA 1936/1937 - Překlad
Mína z Barnhelmu premiéra SEZONA 1940/1941 - Překlad
Svatba Krečinského premiéra SEZONA 1940/1941 - Překlad
Nápadníci trůnu premiéra SEZONA 1941/1942 - Překlad
Torquato Tasso premiéra SEZONA 1941/1942 - Překlad
Ifigenie na Tauridě premiéra SEZONA 1942/1943 - Překlad
Mína z Barnhelmu premiéra SEZONA 1943/1944 - Překlad
Jegor Bulyčev premiéra SEZONA 1945/1946 - Překlad
Ženitba premiéra SEZONA 1945/1946 - Překlad
Car Ivan Hrozný premiéra SEZONA 1946/1947 - Překlad, Úprava
Revisor premiéra SEZONA 1947/1948 - Překlad, Úprava
Svatba Krečinského premiéra SEZONA 1947/1948 - Překlad
Maloměšťáci (Měšťáci) premiéra SEZONA 1948/1949 - Překlad
Majakovskij s námi premiéra SEZONA 1949/1950 - Překlad
Svatba Krečinského premiéra SEZONA 1949/1950 - Překlad
Ženitba premiéra SEZONA 1951/1952 - Překlad
Hráči (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra SEZONA 1954/1955 - Překlad
Ifigenie na Tauridě premiéra SEZONA 1954/1955 - Překlad
Labutí píseň premiéra SEZONA 1954/1955 - Překlad
Měšťáci (Státní divadlo Ostrava) premiéra SEZONA 1957/1958 - Překlad
Revizor premiéra SEZONA 1957/1958 - Překlad
Rozrušená země premiéra SEZONA 1962/1963 - Překlad
Vassa Železnovová premiéra SEZONA 1962/1963 - Překlad
Rozrušená země premiéra SEZONA 1971/1972 - Překlad
Běsi premiéra SEZONA 1996/1997 - Překlad
Role
Úvodní slovo - na paměť 80. narozenin Maxima Gorkého premiéra SEZONA 1947/1948 - Přednes
Proslov - k stému výročí smrti N. V. Gogola premiéra SEZONA 1951/1952 - Přednes