Tomáš Horváth
Textové a hudební úpravy
Čtvrtá sestra (SND Bratislava) premiéra SEZONA 2002/2003 - Překlad