Steve Passeur
Datum narození
24.09.1899
Datum úmrtí
16.10.1966
Životopis
Francouzský dramatik, narodil se v Sedanu, zemřel v Paříži. Původně novinář v časopisu L´Aurore a kronikář listu Crapouillot, který se po setkání s divadelním režisérem Lugné-Poem věnuje cele divadlu. Ve svých hrách klade důraz na psychologii postav, staví na scénu drsné, tyranské typy, častý je motiv nenávistné lásky. Ve 20. a 30 letech 20. století byl hojně uváděn na našich scénách: Žena, která si koupila muže (1930), Nač myslíš? (1928), V řetězech (1931), Neřestná žena (1933), Prožiji velkou lásku (1935), Hořící pavilon (1936), Nikoho neobdivuji (1937) ad.
Zdroj: Slovník francouzsky píšících spisovatelů. P., Libri 2002.

Archivní složka sign. P 5622 Steve Passeur obsahuje následující materiál:
- doporučující dramaturgický posudek Františka Götze k uvedení hry Domek z karet (Le chateau de cartes) v ND (nakonec neuvedeno)
- provozovací smlouva na výše uvedenou hru
- smlouva s překladatelem Milošem Hlávkou na výše uvedenou hru

Pracovní text hry Domek z karet v knihovně archivu ND, sign. r 74, r 692, r 865-866, r 4218
Je autorem titulů