Jiří Pauer - hudební skladatel, ředitel ND
Datum narození
22.02.1919
Datum úmrtí
21.12.2007
Životopis
Narozen v Libušíně (u Kladna), zemřel v Praze. Pocházel z hornické rodiny. Vystudoval učitelský ústav v Kladně (1934-1938) a v letech 1938-1948 byl učitelem na národních školách. Od dob studií se věnoval amatérsky hudbě (housle, trubka, klavír a bicí nástroje), v ochotnickém operetním souboru byl dirigentem a hercem, byl zpěvákem vlastního tanečního orchestru, který propagoval zejména tvorbu J.Ježka. Na dráhu profesionálního hudebníka se připravoval zprvu soukromě (v roce 1943 studoval harmonii u O.Šína a instrumentaci u R.Karla), pak v letech 1943-1946 na Konzervatoři Praha kompozici u A.Háby a v letech 1946-1950 studoval Hudební fakultu AMU, absolvoval u P.Bořkovce. Po osvobození se aktivně zapojil do organizování hudebního života. Zasadil se např.o zřízení Městské hudební školy v Praze, kde v letech 1945-1946 také učil. 1949-1951 byl ústředním referentem Hudební a artistické ústředny, 1951-1952 vedoucím hudebního odboru ministerstva školství, věd a umění, 1952-1953 náměstkem předsedy Čs.rozhlasového výboru ve funkci vedoucího hudebního vysílání. 1956-1958 byl tvůrčím tajemníkem, 1963-1965 prvním tajemníkem Svazu čs.skladatelů. 1958-1980 působil jako umělecký šéf České filharmonie. Od roku 1967 byl rovněž činný jako pedagog na Hudební fakultě AMU (1967-1972 externě, od roku 1972 řádným profesorem). Od 1.9.1951 do 31.12.1951, od 17.10.1953 do 31.12.1955 a od 1.9.1965 do 30.9.1967 byl šéfem opery ND. Od 1.1.1979 do 7.12.1989 byl ředitelem ND.
Vedoucí funkce v ND
Šéf opery (SEZONA 1951/1952)
Šéf opery (SEZONA 1953/1954)
Šéf opery (SEZONA 1954/1955)
Šéf opery (SEZONA 1955/1956)
Šéf opery (SEZONA 1965/1966)
Šéf opery (SEZONA 1966/1967)
Ředitel (SEZONA 1978/1979)
Ředitel (SEZONA 1979/1980)
Ředitel (SEZONA 1980/1981)
Ředitel (SEZONA 1981/1982)
Ředitel (SEZONA 1982/1983)
Ředitel (SEZONA 1983/1984)
Ředitel (SEZONA 1984/1985)
Ředitel (SEZONA 1985/1986)
Ředitel (SEZONA 1986/1987)
Ředitel (SEZONA 1987/1988)
Ředitel (SEZONA 1988/1989)
Ředitel (SEZONA 1989/1990)
Textové a hudební úpravy
Zuzana Vojířová premiéra SEZONA 1958/1959 - Autor libreta
Zdravý nemocný premiéra SEZONA 1969/1970 - Autor libreta
Labutí píseň (Státní divadlo Ostrava) premiéra SEZONA 1976/1977 - Autor libreta
Zuzana Vojířová premiéra SEZONA 1980/1981 - Autor libreta
Zdravý nemocný premiéra SEZONA 1988/1989 - Autor libreta
Role
Matiné k 100. výročí premiéry Prodané nevěsty premiéra SEZONA 1965/1966 - Přednes
Projev - k zahájení Mezinárodního roku dítěte premiéra SEZONA 1978/1979 - Přednes
Projev - k 200. výročí Tylova divadla premiéra SEZONA 1982/1983 - Přednes
Fotogalerie
Jiří Pauer
Foto: Ester Havlová
Jiří Pauer - civilní fotografie
Jiří Pauer a Josef Svoboda
Foto: Jaromír Svoboda
Pauer, Jiří (jako ředitel ND) (SOP)
Foto: Jaromír Svoboda
Pauer, Jiří (jako šéf opery ND) (SOP)