Ondřej Pavlík
Datum narození
05.11.1932
Datum úmrtí
23.10.1989
Životopis
Akademický malíř, scénograf a výtvarník se narodil v Poříčí nad Sázavou, kde také prožil své dětství a postupně se prosazoval i jeho takřka univerzální výtvarný talent. V roce 1951 byl přijat ke studiu na pražskou Akademii výtvarné výchovy do ateliéru figurální a monumentální malby k profesoru Vladimíru Sychrovi. V roce 1956 dokončil zdárně studium, včetně čestného roku. Zpočátku se věnoval volné malbě, zčásti se pustil do sochařské tvorby. Od roku 1960 byl členem Skupiny 58, představující mladé výtvarníky, kteří se na základě společného uměleckého názoru na výtvarnou tvorbu, spojili do seskupení, ve kterém Ondřej Pavlík vynikal svým zájmem překračujícím hranice jednotlivých výtvarných oborů. Vedle maleb s typickou expresivní zkratkou, kdy hlavním tématem byla zpravidla lidská postava, využívá i techniky reliéfů, mozaiky či art-protisu. Tvořil převážně v Praze. Počínaje rokem 1984 navštěvoval i Českomoravskou vrchovinu, ve které získával hodnotné náměty a jako malíř dosahoval s krajinou plný soulad. Dlouhodobě byl mimo jiné zaujat scénickými návrhy a jako jevištní výtvarník spolupracoval s mnoha divadly. Nejčastěji s Hudebním divadlem v Karlíně a pražským Národním divadlem. Z oblastních divadel se jeho zájem soustředil na scénické práce pro divadla v Ústí nad Labem a České Budějovice. Mimo jevištní výpravy byl také autorem mnoha kostýmních návrhů. Částečně spolupracoval jako výtvarník i s filmovými studii, např. na filmech: Hrátky s čertem (1956); Baron Prášil (1961); Jarní povětří (1961) a další. Několik let se také věnoval návrhům výzdob architektonických objektů – např.: reliéfy Křížové cesty v kostele Loučim v jižních Čechách; domovní znamení v Perlové ulici v Praze; obraz sv. Terezy v kostele v Křečovicích aj. Podílel se na řadě kolektivních výstav mladých výtvarníků /1963, Paříž/ aj. Je zastoupen svým dílem ve sbírkách Národní galerie v Praze, Středočeské galerie, Galerie hlavního města Prahy a jinde. Ondřej Pavlík zemřel ve věku nedožitých 57 let.
Inscenátor
Němá z Portici premiéra SEZONA 1959/1960 - Scéna
Fotogalerie
Němá z Portici - 01.10.1959 Ondřej Pavlík - scéna
Foto: Jaromír Svoboda