Bedřich Peška
Datum narození
25.10.1820
Datum úmrtí
15.06.1904
Životopis
Narozen v Ústí nad Orlicí, zemřel v Praze. Básník, překladatel. Studoval na gymnáziu v Litomyšli (sedm tříd), osmou třídu dokončil 1841 v Brně. V Praze studoval v letech 1841–1844 práva a po absolutoriu byl zaměstnán na pražském magistrátě. Za revolučních událostí 1848 byl krátce předsedou Národního výboru, po kapitulaci se načas vzdálil z Prahy. Později se účastnil spolu s K. J. Erbenem a V. J. Pickem vídeňského sborníku Viribus unitis (1858), vyjadřujícího loajální postoj přispěvších představitelů kultury vůči rakouské říši. Na přelomu 50. a 60. let se přátelsky stýkal s příslušníky nastupující generace májovců.
Textové a hudební úpravy
Ernani premiéra SEZONA 1883/1884 - Překlad
Donna Juanita premiéra SEZONA 1884/1885 - Překlad
Ernani premiéra SEZONA 1890/1891 - Překlad