Gustav Pfleger-Moravský
Datum narození
27.07.1833
Datum úmrtí
20.09.1875
Životopis
Narozen v obci Karasín (u Nového Města na Moravě), zemřel v Praze. Básník, prozaik, dramatik, divadelní kritik. Od roku 1845 navštěvoval německé malostranské gymnázium v Praze, po revolučním roce 1848 přestoupil na české gymnázium na Starém Městě (maturoval 1853). Jeho studia i literární činnost ztěžovala tuberkulóza. Účastnil se studentského literárního života a pokoušel se i o dramatické práce. Chtěl se stát hercem, nakonec však přijal úřednické místo v České spořitelně v Praze, kde působil až do smrti.

Roku 1856 podnikl cestu do Drážďan, Berlína a Hamburku. V letech 1861–1862 byl dramaturgem českých představení při Novoměstském divadle. Pracoval ve výboru Jednoty českých spisovatelů, literárního odboru Umělecké besedy a ve Svatoboru, roku 1875 byl zvolen starostou Jednoty dramatických spisovatelů a skladatelů českých a už dříve působil ve výboru Českomoravských jednot ochotnických.
Je autorem titulů
Telegram (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Ministr a obchodník premiéra SEZONA 1884/1885 - Překlad