Antonín Pikhart
Datum narození
07.04.1861
Datum úmrtí
13.12.1909
Životopis
Narozen v Třebíči, zemřel v Praze. Nižší gymnázium studoval v Chrudimi, odkud 1875 přešel na Akademické gymnázium v Praze (maturoval 1879). Po absolvování Právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (1883) se stal soudcem a později radou městského soudu. Každoročně se vydával na delší prázdninové cesty, nejčastěji do Španělska a Itálie, navštívil také Rusko a Afriku. Španělská literatura se také dostala do středu Pikhartova překladatelského zájmu. Za propagaci španělského písemnictví byl jmenován dopisujícím členem barcelonské akademie. Byl členem Nakladatelského družstva Máje. Překladatel, autor drobných próz, humoristických veršů, cestopisných a národopisných črt a literárněhistorických studií.
Textové a hudební úpravy
Don Juan Tenorio premiéra SEZONA 1902/1903 - Překlad
V nížině premiéra SEZONA 1906/1907 - Překlad
Don Juan Tenorio premiéra SEZONA 1914/1915 - Překlad