James Robinson Planché
Životopis
Anglický dramatik, libretista a překladatel. Narodil se 27.2. 1796 v Londýně, zemřel 29.5. 1880 tamtéž. Do angličtiny přeložil řadu oper Rossiniho, Aubera, Marschnera, Belliniho (Norma), Hérolda, Offenbacha a Mozarta (Kouzelná flétna, Figarova svatba). Jeho verze Weberova Čarostřelce vedla Kembleho k tomu, že mu zadal libreto Oberona. Jeho podoba odráží nejen Planchého vztah k soudobému hudebnímu divadlu v Anglii a jeho hodnocení toho, co považuje za přijatelné, nýbrž i jeho zálibu v pantomimě a historických kostýmech. Jeho pojednání Recollecrions and Reflections poskytují detailní obraz o divadelním životě tehdejší doby.
Textové a hudební úpravy
Oberon premiéra SEZONA 1889/1890 - Autor libreta
Oberon premiéra SEZONA 1907/1908 - Autor libreta
Oberon premiéra SEZONA 1929/1930 - Autor libreta