Pavel Plch
Datum narození
16.04.1920
Životopis
Narozen v Blansku. Absolvoval hudební konzervatoř a Ústav pro vzdělání profesorů tělovýchovy a přírodovědeckou fakultu. Od mládí se věnoval ochotnickému divadlu, zabýval se hudbou, literaturou a sportem. Po ukončení studií pracoval ve zdravotnictví, 1948–1953 byl učitelem na Hudební škole v Blansku, v r. 1953 odešel do Prahy na katedru tělovýchovy VŠUS. Zde učil herce a posluchače dalších vysokých škol uměleckého směru. Na AMU vyučoval historický a scénický šerm, na HAMU učil specifickou pohybovou výchovu posluchačů dirigování. Je autorem odborných publikací, vysokoškolských skript (Šermířské písmo, Přehled historie evropského šermu, Scénický šerm, Grafický záznam šermu) a odborných článků v časopisech.

Zdroj: Emil Hejl, Zdeněk Procházka: Koho dal náš okres divadlu, Okresní kulturní středisko v Blansku, 1986
Spolupráce na inscenacích
Hamlet premiéra SEZONA 1981/1982 - Choreografie šermu
Nebezpečné vztahy premiéra SEZONA 1988/1989 - Šerm