Jaroslav Pokorný
Datum narození
13.11.1920
Datum úmrtí
23.09.1983
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v Praze. Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze v roce 1939 se zapsal na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Po uzavření vysokých škol nacisty působil krátce jako novinář, potom jako lektor u E.F.Buriana v Divadle E.F.Buriana (1940/1941), v Divadle na Vinohradech (1941/1942) a jako překladatel a lektor v literární a divadelní agentuře Alfa (1942-1943); od roku 1943 až do konce nacistické okupace byl v krycím formálním zaměstnání jako člen sboru filmových statistů a epizodistů. Po květnu 1945 pokračoval ve studiích (PhDr.1949,CSc 1970) a zároveň se stal dramaturgem Družstva divadel práce (5 scén řízených E.F.Burianem v Praze a v Brně), dramaturgem Činohry 5.května (1946/1947) a pravidelným externím spolupracovníkem Honzlova Studia ND (1947/1948). Dramaturgem činohry ND byl v letech 1948-1953. V sezóně 1949/1950 byl pověřen přednáškami na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 1951 se stal docentem dějin divadla na Divadelní fakultě AMU. Později působil jako dopisovatel ČTK v Římě (1959-1961) a jako asistent českého jazyka a literatury na univerzitě v Neapoli (1965-1969). Ve svých divadelněvědných pracích se věnoval jednak teorii (zejména Složky divadelního výrazu), jednak historickému zkoumání staršího divadla, především díla Shakespearova a Goldoniho. Jako překladatel se zabýval převážně tvorbou Goldoniho (Sluha dvou pánů,ND 1950;Poprask na laguně,Divadlo S.K.Neumanna,ND 1961 aj.). Vedle překladů dramatických děl jsou významné i jeho překlady z italské literatury (próza,poezie). K jeho původním dramatickým pracím patří Plavci (Divadlo E.F.Buriana 1940), Marlin (Studio ND 1948), dále dramatizace Puškinova Jevgenije Oněgina (ND 1949), operního libreta Pochodeň Prometheova (ND 1965,hudba J.Hanuš) aj. K aktuální divadelní problematice se vyslovoval jako kritik a publicista v četných odborných časopisech (např.Otázky divadla a filmu, Divadlo, Divadelní noviny). Redigoval soupis repertoáru ND 1945-1950, připravil k vydání teoretické stati J.Honzla. Manžel herečky Libuše Peškové, otec herečky Jaroslavy Pokorné a herce a režiséra Ivana Pokorného.
Textové a hudební úpravy
Candida premiéra SEZONA 1946/1947 - Úprava
V ukrajinských stepích premiéra SEZONA 1947/1948 - Úprava
Kutnohorští havíři premiéra SEZONA 1948/1949 - Úprava
Sluha dvou pánů premiéra SEZONA 1949/1950 - Překlad
Plameny (Divadlo J. K. Tyla Plzeň) premiéra SEZONA 1957/1958 - Autor libreta
Albert Herring (Divadlo J. K. Tyla Plzeň) premiéra SEZONA 1959/1960 - Překlad
Sluha dvou pánů (Divadlo J. K. Tyla Plzeň) premiéra SEZONA 1959/1960 - Autor libreta
Poprask na laguně premiéra SEZONA 1960/1961 - Překlad
Oidipús vladař premiéra SEZONA 1962/1963 - Překlad
Pochodeň Prométheova premiéra SEZONA 1964/1965 - Autor libreta
Albert Herring premiéra SEZONA 1965/1966 - Překlad
Hrubiáni premiéra SEZONA 1967/1968 - Překlad
Sluha dvou pánů premiéra SEZONA 1980/1981 - Autor libreta, Překlad
Labyrint premiéra SEZONA 1984/1985 - Autor libreta
Čím lidé žijí (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1989/1990 - Překlad
Oidipús vladař premiéra SEZONA 1995/1996 - Překlad
Fotogalerie
Jaroslav Pokorný
Foto: Posselt