Luboš Poživil
Datum narození
11.09.1927
Datum úmrtí
17.08.2020
Životopis
Narozen v Dolním Jiřetíně (okr. Most). Divadelní režisér a ředitel, skladatel a dlouholetý pedagog DAMU. Na divadelní fakultě AMU vystudoval režii u profesorů J. Frejky, J. Honzla a F. Salzera a dramaturgii u profesora F. Götze. Na hudební fakultě AMU pak absolvoval teorii a estetiku u profesora A. Sychry. Nejvíce byl ovšem svým uměleckým založením blížencem E. F. Buriana.

Již v době studia se pohyboval v prostředí mosteckého divadla. Od roku 1950 byl dramaturgem činohry a režisérem a po jeho poslední reorganizaci roku 1952 se stal – ve svých pětadvaceti letech – ředitelem Divadla pracujících v Mostě, jehož profil nadále utvářel jako výhradní dramaturg (sám uvádí do roku 1972 účast na dvou stech inscenacích, z nichž čtyřicet byly československé premiéry), režisér a autor scénické hudby. Jeho stěžejní režie z 50. let (kompletní trilogie Vrchlického a Fibichovy Hippodamie, Goethův Urfaust a Verhaerenův Filip II.) se staly celostátními divadelními událostmi. Coby režisér spolupracoval s Hilarovým scénografem a architektem Vl. Hofmanem. Sedmdesátník Hofman tehdy sotva třicetiletého tvůrce oceňoval v jedné linii s K. H. Hilarem a Janem Borem.

Ve funkci ředitele Divadla pracujících v Mostě vydržel až do roku 1972. V září 1972 nahradil ve funkci ředitele Městských divadel pražských tehdy z politických důvodů odvolaného Otu Ornesta a v nelehkých podmínkách se podle pamětníků snažil udržovat dobrou tradici této scény. Ředitelem MDP byl až do roku 1990. Na DAMU se zasloužil o vznik Katedry organizace a řízení divadel a kulturních zařízení, když se stal v roce 1969 jejím prvním vedoucím. Tato katedra byla předchůdcem Katedry produkce. Na DAMU vyučoval v letech 1954–1991 (1969 docent, 1979 univerzitní profesor). Studenty vzdělával primárně v oboru divadelní režie a hudby.

Umělecky nejdůležitějším počinem jeho pražského působení je zřejmě obsáhlá antologie českého melodramu vydaná na LP deskách Supraphonu, kterou dramaturgicky a režijně připravil s nejvýznamnějšími českými herci své doby.

Zdroj: www.divadelni-noviny.cz
Textové a hudební úpravy
Vassa Železnovová premiéra SEZONA 1962/1963 - Hudba
Spolupráce na inscenacích
Strakonický dudák premiéra SEZONA 1949/1950 - Asistent režie
Role
Janošík premiéra SEZONA 1948/1949 - Soudní písař, První student