Gabriela Preissová - spisovatelka
Datum narození
23.03.1862
Datum úmrtí
27.03.1946
Životopis
Narozena v Kutné Hoře, zemřela v Praze. Prozaička a dramatička. Po studiích na dívčí škole odešla s manželem na Moravu (Hodonín, Oslavany), kde poznala slovácký venkov i přilehlé Slovensko a kde se také stýkala s moravskými národopisnými a kulturními pracovníky. Velký význam pro její tvorbu měl pobyt v Korutanech (1891–1892). Po manželově odchodu do penze se 1898 rodina kvůli vzdělání dětí přestěhovala do Prahy, kde se kolem Preissové soustřeďoval kruh uměleckých přátel. 1908 ovdověla a provdala se znovu za plukovníka rakouské armády, s nímž přesídlila do Puly v Istrii. Po válce žila v Praze a v létě pobývala též v Chlumu u Třeboně. Svými prvními hrami se stala průkopnicí realismu v českém divadle.
Pohřbena je v Praze na Vyšehradském hřbitově (H, 15).
Je autorem titulů
Fotogalerie
Gabriela Preissová (r. 1918)