Marcel Prévost
Datum narození
01.05.1862
Datum úmrtí
08.04.1941
Životopis
Francouzský romanopisec a dramatik, v letech 1909–1941 člen Francouzské akademie, žijící a autorsky tvořící v období Třetí francouzské republiky. Narodil se v Paříži, zemřel ve Vianne. Původně pracoval jako inženýr v tabákové továrně, po úspěchu románui Štírek (1887) a Milencova zpoveď (1890) se plně věnoval jen literatuře. Oproti naturalismu usiloval o postižení psychologie zejména zejména ženských postav vybíraných z vysoké společnosti nebo z polosvěta. Současníky někdy šokoval erotismem svých románů a povídek. Ve své době byl velmi úspěšný autor, dnes je téměř zapomenut. Z díla: Sestřenice Laura (1890), Dopisy žen (3 sv. 1892-1897), Polopanny (1894) ad.

Zdroj: Slovník francouzsky píšících spisovatelů. P., Libri 2002.
Je autorem titulů
Polopanny (Činohra)