Anatol Provazník
Datum narození
10.03.1887
Datum úmrtí
24.09.1950
Životopis
Český skladatel, narodil se v Rychnově na Kněžnou, zemřel v Praze. Studoval Gymnázium v Rychnové, dále pražskou konzervatoř (1904–1907). Byl varhaníkem u Sv. Víta (1907–1911), věnoval se soukromému vyučování hudbě. Po studiích radiofonie v Berlíně zaměstnán v letech 1930–1946 v Čs. rozhlase, kde se uplatnil jako pohotový upravovatel a instrumentalista českých i světových skladeb. Vedle oboru vážné hudby dokázal vyniknout také v oboru vážné skladby (skládal kantáty, symfonické skladby, opery Ghitta a Akaga, operety Prodaná láska, Bonbonový král ad.). V Legendě o svatém Prokopu použil jako citátů nejstarší duchovní písně a hymnu Kde domov můj; lidové písně a náboženské obrazy mu sloužily jako hlavní výraz odporu proti okupantům.