Marie Pujmanová
Datum narození
08.06.1893
Datum úmrtí
19.05.1958
Životopis
Narozena v Praze, zemřela v Praze. Pocházela z pražské měšťanské intelektuálské rodiny. Získala soukromé vzdělání, na němž se mj. podílel i F.X.Šalda; její životní názory a umělecké sklony v mládí ovlivnily výrazně i styky s literární společností kolem R.Svobodové. Po ztroskotání prvního manželství se 1919 provdala za operního režiséra F.Pujmana. V meziválečném období (zejména ve 20.letech) publikovala literární a divadelní kritiky v denních listech i časopisech (mj. v Tribuně, Lidových novinách, Českém slově, Přítomnosti, Tvorbě); postupně se sblížila s kulturní levicí a komunistickým hnutím. Po 1945 byla činná ve Svazu čs. spisovatelů a v mírovém hnutí. 1946 vstoupila do KSČ a stala se členkou literárního odboru České akademie věd a umění. Po 1948 propagovala metodu socialistického realismu a účastnila se veřejného a politického života. S oficiálními delegacemi vyjížděla do zahraničí (SSSR, Bulharsko, Polsko, Anglie, Čína, Indie). Prozaička a básnířka, literární a divadelní kritička a publicistka. Pohřbena na vyšehradském Slavíně.
Textové a hudební úpravy
Slavnostní večer k 25. výročí Vítězného února premiéra SEZONA 1972/1973 - Autor textu