Vladimir Ivanovič Rebikov
Datum narození
31.05.1866
Datum úmrtí
04.08.1920
Životopis
Ruský skladatel. Narodil se v Krasnojarsku, zemřel na Jaltě. Hudbu studoval v Moskvě pod vedením pedagoga Klanovského, poté v Berlíně u Meyerbergera. Stylově se vyvíjel od ruského romantismu 19. století přes impresionismus až k expresionismu. Ve svým operách, z nichž mnohé nazval "hudebně psychologografickými dramaty" podřizoval hudbu ději, přičemž však nepotlačoval vlastní smysl pro fantazii. V tomto směru jej značně ovlivnilo Moskevské umělecké divadlo . Ve své době byl považován za představitele avantgardy. Komunistickým ideologům však připadaly navzdory nesporným lyrickým kvalitám jeho opery příliš umělé a snobské. Zkomponoval mj. operu V bouři (1894) a Vánoční stromek (1903).
Je autorem titulů
Děti (Ostatní)
Gnom (Ostatní)
Jarní idylla (Ostatní)
Satyr a Nymfa (Ostatní)
Textové a hudební úpravy