Henri de Régnier
Datum narození
28.12.1864
Datum úmrtí
23.05.1936
Životopis
Francouzský básník a prozaik. Narodil se v Honfleur, zemřel v Paříži. Studoval práva v Paříži. Byl inspirován romantiky a jeho první básně vydané pod názvem Zítřky (1885) jsou ještě ovlivněny parnasistní poetikou. Později se sblížil s Mallarméem, jehož úterky pravidelně navštěvoval a v duchu nové školy vydal několik sbírek. Vyvíjel se od symbolismu, syceného melancholií podzimních zahrad, k neoklasicistní poezii, jak je to patrné ve sbírce Arethusa (1895). Téhož roku se oženil s dcerou parnasistního básníka Heredii a stále více se od symbolismu vzdaloval.

Vyniká zejména ve volném verši, dává přednost klasickým básnickým formám, zvláště sonetu. Toto druhé básníkovo období se projevuje v jeho dílech Venkovské a božské hry (1897), Hliněné medailony (1900), Měsíc vod (1902), Okřídlený střevíc (1905). Jeho volba do Francouzské akademie v roce 1911 potvrdila uznání symbolismu jako součásti francouzské literární tradice. Další díla: drama Muž a siréna (1897), eseje Tváře a povahy (1906), Portréty a vzpomínky (1913) ad.

Zdroj: Slovník francouzsky píšících spisovatelů. Praha, Libri 2002.
Je autorem titulů
Mořská ekloga (Ostatní)
Muž a siréna (Činohra)