Jaroslava Reitmannová
Datum narození
07.08.1908
Datum úmrtí
09.01.1995
Životopis
Narozena v Praze, zemřela v Praze. Od 1920 studovala na gymnáziu, od 1925 na učitelském ústavu (maturovala 1928). 1928-1930 byla učitelkou českolsl. náboženství na obecné škole v Praze. 1930 se provdala v Čáslavi za advokáta a příležitostně se věnovala literární a publicistické práci; koncem 30.let byl manžel pro svůj židovský původ pronásledován a zbaven licence (později byl transportován do koncentračního tábora Osvětim, kde zahynul). Reitmannová si pak našla v Praze zaměstnání soukromé učitelky a vychovatelky, které vykonávala do konce války. Od podzimu 1945 byla reportérkou a redaktorkou časopisu Kulturní politika, po jeho zániku v září 1949 pracovala literárně a občas přispívala do časopisů. 1952-1958 byla redaktorkou Státního nakladatelství dětské knihy, po výpovědi z kádrových důvodů se soustředila na vlastní literární práci. Prozaička, publicistka, překladatelka z angličtiny a francouzštiny.
Textové a hudební úpravy
Linna Nordmannová premiéra SEZONA 1942/1943 - Překlad