Antonín Rejcha
Datum narození
26.02.1770
Datum úmrtí
28.05.1836
Životopis
Český hudební skladatel, teoretik a profesor na konzervatoři v Paříži. Narodil se v Praze, zemřel v Paříži. V 11 letech utekl kvůli matčinu novému sňatku z domova k dědovi do Klatov, ale pravý domov našel u svého strýce Josefa Rejchy, violoncellisty kapely hraběte Wallensteina ve Švábsku. Naučil se německy, francouzsky a hře na několik hudebních nástrojů. Působil potom se strýcem v divadelním orchestru v Bonnu (1787–1794), kde se spřátelil s Beethovenem. Vytrvalým soukromým studiem si osvojil skladební teorii a dosáhl tam prvních skladatelských úspěchů. Po obsazení Bonnu francouzskými revolučními vojsky se uchýlil jako učitel hudby a skladatel do Hamburku (1794–1799), kde napsal mj. dvě francouzské opery. V roce 1800 se usadil v Paříži, kde vznikly 2 symfonie a ouvertury.
Dále žil ve Vídni, kde studoval u Haydna, stýkal se s Beethovenem, seznámil se se Salierim a některými význačnými francouzskými hudebníky. Z více než 50 děl, která tehdy vznikla, stojí za pozornost sbírka 36 fug věnovaná Haydnovi. Od roku 1808 žil Rejcha trvale v Paříži a zcela splynul s francouzským hudebním životem. V roce 1829 přijal francouzské státní občanství. Pokoušel se proniknout i jako skladatel operní, ale jen s mírným úspěchem operou Sapfó (1829). K největší dokonalosti dospěl právě v pařížském období, byla to zvláště komorní hudba, především pro dechové nástroje, kde je v kvintetu zjevem epochálního významu.
Slohově stojí jeho tvorba na přechodu od klasicismu k romantismu, vyznačuje se závažností myšlenek a vytříbenou prací. Na konzervatoři, kde působil od r. 1818, prošli jeho školou např. H. Berlioz, C. Franck, Ch. Gounod, jeho soukromým žákem byl F. Liszt. Rejchův vliv v tomto oboru přesáhl významnými teoretickými pracemi daleko do budoucna. Jako obecně uznávanému tehdy nejlepšímu učiteli harmonie, kontrapunktu a skladby se Rejchovi dostalo veřejných poct (Řád čestné legie, 1931, členství v Akademii, 1935).
Je autorem titulů