Jan Snížek
Datum narození
28.12.1904
Datum úmrtí
26.10.1971
Životopis
Narozen v Praze, zemřel v New Yorku (USA). Autor veseloher a parodických pásem, která obvykle sám režíroval a konferoval; prozaik. Vystudoval v Praze reálné gymnázium (maturoval 1923) a fakultu architektury. V době studií spolupracoval s Neodvislým jevištěm Na Slupi, kde hrála jeho avantgardní studentská skupina. Po absolutoriu byl zaměstnán jako inženýr při stavbě silnic. 1927 založil vlastní firmu na stavbu silnic, mostů a regulací vodních toků a v zimních měsících podnikal výpravy do Afriky, kde natáčel přírodovědné filmy. 1938 se vrátil k divadelní činnosti, koncem 1940 se stal uměleckým a obchodním vedoucím skupiny profesionálních herců. Koncem sezony 1947/1948 bylo divadlo úředně zrušeno. V říjnu 1948 emigroval Snížek do Francie, 1955 přesídlil do USA. V New Yorku spoluzaložil Krajanské divadlo.
Je autorem titulů