Václav Řezáč
Datum narození
05.05.1901
Datum úmrtí
22.06.1956
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Původním jménem Václav Voňavka. Po maturitě na reálce v Praze (1919) absolvoval abiturientský kurz při obchodní akademii a r. 1920 se stal úředníkem Státního úřadu statistického, kde pracoval až do r. 1940. Současně spolupracoval s řadou časopisů, kde otiskoval své povídky, fejetony a divadelní kritiky. V letech 1940–1945 byl redaktorem Lidových novin, řídil dětskou rubriku a hojně do ní psal.

Po r. 1945 přešel do deníku Práce, v letech 1947–1948 působil na Barrandově jako vedoucí dramaturgické skupiny a od r. 1949 až do smrti byl ředitelem nakladatelství Československý spisovatel. Psal povídky, fejetony, verše, knihy pro mládež, divadelní i literární kritiky a filmové scénáře.
Role