Václav Tille
Datum narození
16.02.1867
Datum úmrtí
26.06.1937
Další používaná jména
V. Říha
Tomáš Záruba
Životopis
Narozen v Táboře, zemřel v Praze. Literární historik a folklorista, teatrolog, literární, divadelní a filmový kritik, tvůrce pohádek a bajek, překladatel, editor, publicista. Studoval na gymnáziu v Litomyšli a Praze (maturoval 1885), poté absolvoval na filozofické fakultě pražské univerzity slavistiku a romanistiku; v letním semestru 1886/1887 studoval v Innsbrucku. Roku 1888 získal stipendium na studijní cestu na Valašsko, kde sbíral lidové povídky. Po promoci (1889) působil v pražské univerzitní knihovně (do 1912). Podnikl několik dalších studijních cest, mj. 1889 krátce pobýval ve Vídni, v letech 1894–1895 na Sorbonně v Paříži, 1899 v Belgii, Holandsku a Německu. Roku 1902 se habilitoval, 1908 se stal mimořádným, 1911 řádným profesorem srovnávacích dějin literatury na filozofické fakultě pražské univerzity.

Roku 1929 založil seminář pro srovnávací studium dramatické literatury a její inscenace (tzv. divadelní seminář) a položil tak základy výuky divadelní vědy jako samostatné disciplíny. Jako zástupce české vědy a pražské univerzity se zúčastnil řady kongresů a kulturních akcí i v zahraničí, mj. navštívil 1914 Rusko a 1927 SSSR, 1925 a 1929 USA, často pobýval ve Francii a Belgii. Byl členem řady vědeckých a kulturních společností, bohatá byla jeho přednášková činnost, spolupracoval též s rozhlasem, udržoval styky s mnoha významnými osobnostmi vědy a kultury. Redigoval několik knižnic.

Pohřben v Urnovém háji krematoria Strašnice v Praze (STU 12, 4553).
Textové a hudební úpravy
Záhuba rodu Přemyslovců premiéra SEZONA 1921/1922 - Úprava
Tvrdohlavá žena premiéra SEZONA 1922/1923 - Úprava
Příští Mesiáš premiéra SEZONA 1924/1925 - Překlad