Vladimír Sommer
Datum narození
28.02.1921
Datum úmrtí
08.09.1997
Životopis
Český hudební skladatel, narodil se v Dolním Jiřetíně, zemřel v Praze. V letech 1942–1945 studoval na pražské konzervatoři (housle u B. Voldana, skladbu u K. Janečka) a v letech 1946–1950 na AMU (skladbu u P. Bořkovce). V letech 1956–1960 působil jako pedagog na AMU, 1960–1986 na FF UK v Praze (od r. 1968 profesor).

Jeho tvorba se vyznačuje důrazem na zpěvnou melodiku, efektivní instrumentaci i vytříbenost formálního tvaru a kontrastními výrazovými polohami od meditativních po dramatické. Je autorem orchestrálních děl (předehra Antigona, 1957; Komorní hudba pro smyčce), vokálně instrumentálních (Vokální symfonie, 1962; Symfonia da requiem, 1990), instrumentálních koncertů (houslový, 1950; violoncellový, 1979), komorních skladeb (smyčcové kvartety, 1955, 1986) a klavírních, vokální tvorby (Tři ženské sbory na slova Jaroslava Seiferta, 1968; Sedm písní pro mezzosoprán a klavír, 1987; Tři smíšené sbory na básně Františka Halase, 1987), scénické, filmové a jiné hudby.
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy