Jan Václav Antonín Stamic
Životopis
Český houslista, skladatel, dirigent a pedagog působící v zahraničí. Narodil se 19.6. 1717 v Německém (nyní Havlíčkově) Brodě a zemřel 27. 3. 1757 Mannheimu.V matrice je psán jako Jan Váczlav Stamitz, v cizině se podepisoval Joanny Stamitz. Jeho otec byl varhaník a byl jeho prvním a jediným známým učitelem hudby. Stamic navštěvoval jezuitské gymnázium v Jihlavě (1728-1734) . V letech 1734-1740 studoval v Praze, kde se vzdělával i v hudbě a stal se z něho zdatný houslista. Do doby jeho pražského pobytu spadá vznik jeho prvních chrámových skladeb. V roce 1741 nastoupil v Mannheimu na místo houslisty v kapele falckého kurfiřta Karla Phillipa. Již roku 1744 dosáhl titulu dvorního houslisty. V té době se již honosil titulem ředitele instrumentální hudby. Získal pověst renomovaného skladatele, jeho symfonie, koncerty a jiné skladby se hrály na mnoha místech v Německu, od r. 1751 v Paříži, kde většina jeho děl vyšla později tiskem. Od šedesátých let pronikly Stamicovy symfonie i na českou půdu. Složil kolem 175 skladeb, z toho 74 symfonií , komorní skladby, chrámové skladby aj.Stamicův umělecký a historický význam je dán formálními a výrazovými kvalitami jeho hudby. Rozvinul a stabilizoval v symfonii čtyřvětou cyklickou formu, jedinečný výraz díla založil na dynamických a rytmických kontrastech, na citově svěží melodice. Stamic je prvním a hlavním zakladatelem mannheimské školy, která připravovala nástup klasicimu. Jeho hudbu obdivovali Haydn a Mozart. O posledních dvou letech Stamicova života se ví velmi málo, zemřel poměrně mlád v Mannheimu.
Je autorem titulů