Josef Jiří Stankovský
Datum narození
11.11.1844
Datum úmrtí
10.12.1879
Životopis
Dramatik, prozaik, překladatel, teatrolog a publicista. Narozen ve Vysoké u Příbrami, zemřel v Praze. Pocházel ze zámožné rodiny. Absolvoval Akademické gymnázium v Praze, dva roky studoval práva a pak žil hlavně v Čelákovicích, kde sice vypomáhal ve správě rodinného majetku, především se však věnoval svým divadelním zájmům. 1868 patřil k zakladatelům Divadelní jednoty, od 1868 byl též členem výboru Českomoravských jednot ochotnických, od 1869 členem literárního odboru Umělecké besedy, od 1877 pak Jednoty dramatických spisovatelů a skladatelů českých.

Do zaměstnání nastoupil 1870 jako úředník v bance Slavie, ale brzy je opustil a věnoval se jen literatuře a divadlu, k němuž ho plně připoutal i sňatek (1870) s dcerou P. Švandy ze Semčic a E. Peškové Marií. Podílel se na aktivitách svého tchána v Plzni i v Praze, 1872 založil vlastní divadelní společnost a převzal arénu Na Komotovce na Žižkově. V podnikání zde ani později při kočování na venkově neuspěl. Do Prahy se vrátil 1875 a věnoval se psaní povídek a románů.

Pohřben na Olšanských hřbitovech v Praze (II, odd. 5, hrob č. 78).
Je autorem titulů
Malý král (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Poustevníkův zvonek premiéra SEZONA 1886/1887 - Překlad
Salický zákon premiéra SEZONA 1892/1893 - Překlad
Poustevníkův zvonek premiéra SEZONA 1894/1895 - Překlad
Krásná Helena premiéra SEZONA 1902/1903 - Překlad
Poustevníkův zvonek premiéra SEZONA 1904/1905 - Překlad
Poustevníkův zvonek premiéra SEZONA 1912/1913 - Překlad
Poustevníkův zvonek premiéra SEZONA 1922/1923 - Překlad