David Storey
Datum narození
13.07.1933
Datum úmrtí
27.03.2017
Životopis
Narozen ve Wakefieldu, zemřel v Londýně. Dramatik, romanopisec, scénárista. Po absolvování střední školy vstoupil jako profesionál do Leeds Rugby League Club, kde hrál čtyři sezony. Přitom vystudoval výtvarnou školu. Po několika výstavách, které se nesetkaly s větším ohlasem, prošel řadou zaměstnání, která vesměs zanechala svůj otisk v jeho díle. Byl výpomocným zemědělským dělníkem, pracoval v partě, která putovala po Anglii, aby stavěla velké stany pro různé slavnosti, dále byl zaměstnán jako průvodčí autobusu a jako listonoš.
Většina jeho her byla poprvé uvedena v Londýně v divadle Royal Court a záhy si našla cestu jak do USA, tak do dalších evropských zemí včetně tehdejšího východního bloku. Patří k autorům, kteří do literatury a dramatu vnesli autentičnost prostředí, z něhož pocházejí. Prozaická tvorba: Ten sportovní život (1960), Útěk do Camdenu (1961), Radcliffe (1964), Pomíjivý život (1972); dramata: Uzdravení Arnolda Middletona (1967), Oslava (1969), Podnikatel (1970), Domov (1970), Šatna (1971), Farma (1973), Cromwell (1973).

Zdroj: s využitím medailonu autora in: Storey, David. Oslava. Praha, Dilia, 1978.
Je autorem titulů
Farma (Činohra)