Jan Seidel
Datum narození
25.12.1908
Datum úmrtí
23.06.1998
Životopis
Narozen v Nymburku. V roce 1932 absolvoval ČVUT (obor inženýrské stavitelství a architektura), v sezóně 1934/1935 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Poté učil na reálném gymnáziu v Praze, ale brzy se zcela věnoval hudbě. Absolvoval oddělení skladby na Konzervatoři Praha u A.Háby (1936-1940) a soukromě se učil u J.B.Foerstra. Spolupracoval s Divadlem Míly Mellanové (od 1936), s Divadlem E.F.Buriana (1936-1938), s Novým divadlem (od 1936) a s Čs.rozhlasem v Praze jako skladatel scénické hudby. V letech 1938-1945 umělecký poradce a režisér gramofonové společnosti Esta, 1945-1953 umělecký ředitel Gramofonových závodů (Supraphon). Věnoval mj.pozornost nahrávkám umělců ND, jež mají dnes již historickou cenu (snímky orchestru ND za řízení O.Jeremiáše,Z.Chalabaly, Z.Folprechta,F.Škvora a J.Charváta se všemi významnými umělci té doby). Podnítil též realizaci úplných nahrávek základních českých oper s umělci ND na desky, které poprvé pronikly na světový trh (Janáčkova Její pastorkyňa,Dvořákova Rusalka, Smetanův Dalibor,Hubička,Prodaná nevěsta,Tajemství aj.). V ND působil od 4.10.1958 do 29.2.1964 ve funkci šéfa opery a od 1.10.1967 do 30.9.1975 jako hlavní dramaturg opery. V letech 1975-1978 pracoval v Čs.rozhlase v Praze. Vedle své mnohotvárné skladatelské tvorby se uplatňoval jako činný organizátor hudebního života (člen ÚV Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, jeho předseda byl od roku 1980; předseda festivalového výboru Pražského jara od roku 1978 aj.).
Vedoucí funkce v ND
Šéf opery (SEZONA 1958/1959)
Šéf opery (SEZONA 1959/1960)
Šéf opery (SEZONA 1960/1961)
Šéf opery (SEZONA 1961/1962)
Šéf opery (SEZONA 1962/1963)
Šéf opery (SEZONA 1963/1964)
Textové a hudební úpravy
Mlčenlivá žena premiéra SEZONA 1986/1987 - Překlad
Novoroční koncert Kühnova dětského sboru premiéra SEZONA 1992/1993 - Hudba
Fotogalerie
Musa Džalil - 23.09.1960, K. Bubeník, L. Štros, N. G. Žiganov, V. Soukupová, J. Seidel
Foto: Jaromír Svoboda
Seidel, Jan (SOP)