Gaston Serpette
Datum narození
04.11.1846
Životopis
Francouzský skladatel, narodil se v Nantes. Studoval na pařížské konzervatoři u Thomase. V roce 1871 zvítězil v soutěži Prix de Rome. Jako skladatel vážných oper moc neuspěl. Když byla jeho opereta La branche cassée (Paříž 1874) nadšeně přijata, zaměřil se na operetní žánr a vaudeville. Pro různá pařížská divadla složil asi 30 operet, které se díky půvabné hudbě těšily velké popularitě.
Je autorem titulů
Popelička (Opereta)