Florent Schmitt
Datum narození
28.09.1870
Datum úmrtí
17.08.1958
Životopis
Francouzský skladatel, narodil se v Blamontu, zemřel v Neuilly-sur-Seine. Na pařížské konzervatoři byl ve skladbě žákem G. Faurého a J. Masseneta. V devadesátých letech poznal dílo C. Debussyho a E. Satieho, jejich vlivům ale nepodlehl. Stylově pokračoval v pozdněromantické linii svých učitelů. Tíhl k větším hudebním formám. Upozornil na sebe kantátou Psaume XLVII (1904), rozhodného úspěchu však dosáhl baletem Tragedie Salome (1907) a Klavírním kvintetem (1908. Schmitt skládal komorní hudbu, balety, mše aj.
Je autorem titulů
Uspavač (Balet)