Franz Schubert
Datum narození
31.01.1797
Datum úmrtí
19.11.1828
Životopis
Narozen ve Vídni, zemřel tamtéž. Rakouský hudební skladatel období raného romantismu. Měl mimořádnou schopnost vystižení lyrických a romantických nálad a velký melodický talent. Ferenc Liszt o něm hovořil jako o "nejpoetičtějším ze všech hudebníků". Schubertův největší význam spočívá v písňové a komorní tvorbě. Napsal kolem 600 písní (na motivy básní například H. Heineho nebo J. W. Goetha), mnoho komorních a klavírních skladeb, symfonií a liturgické hudby. Jeho vrcholnými díly jsou cyklus písní Zimní cesta (1827) a symfonie z roku 1822 h moll – Nedokončená, známé jsou také písně Ave Maria, Zastaveníčko nebo cyklus písní Spanilá mlynářka. Je také autorem tzv. Singspieglů.
Přes svou pracovitost si Schubert během svého krátkého života nebyl nikdy schopen opatřit odpovídající postavení a finanční zajištění. Žil většinou z podpory svých příbuzných, přátel a obdivovatelů a jeho hudba nebyla známa širší veřejnosti. Zájem o jeho dílo narostl na samém sklonku jeho života a od své smrti až dodnes patří ke stěžejním autorům romantismu, který měl zásadní vliv na evropskou romantickou hudební tvorbu, včetně Antonína Dvořáka.
Textové a hudební úpravy
Písňový recitál Edith Mathisové premiéra SEZONA 1976/1977 - Hudba
Čest tanci (Choreografické miniatury, Leningrad) premiéra SEZONA 1986/1987 - Hudba
May B (Compagnie Maguy Marin, Francie) premiéra SEZONA 1992/1993 - Hudba
Adagio (Pražský komorní balet) premiéra SEZONA 1993/1994 - Hudba
Smrt a dívka (Pražský komorní balet) premiéra SEZONA 1996/1997 - Hudba
Magdalena Kožená v Národním divadle premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
Cesty a zastavení – Petr Zuska Gala X premiéra SEZONA 2011/2012 - Hudba
Smrt a dívka premiéra SEZONA 2011/2012 - Hudba
Miniatury premiéra SEZONA 2012/2013 - Hudba
Variations / Variace (Bohemia Balet) premiéra SEZONA 2012/2013 - Hudba
Miniatury premiéra SEZONA 2013/2014 - Hudba
Valmont premiéra SEZONA 2013/2014 - Hudba
Vánoční koncert (Kühnův dětský sbor - 2014) premiéra SEZONA 2014/2015 - Hudba
Vánoční koncert Kühnova dětského sboru (2014) premiéra SEZONA 2014/2015 - Hudba
Vertigo premiéra SEZONA 2015/2016 - Hudba
Dance Laboratory (2018) premiéra SEZONA 2017/2018 - Hudba
Holo Harmonies premiéra SEZONA 2023/2024 - Hudba