Ervín Schulhoff
Datum narození
08.06.1894
Datum úmrtí
18.08.1942
Životopis
Český skladatel a klavírista, narodil se v Praze, zemřel ve Würzburgu (Německo, umučen nacisty). Studoval na konzervatoři v Praze (1904-1906), v Lipsku (1908-1910) a v Kolíně nad Rýnem (1911-1914). 1936-1939 klavírista Čs. rozhlasu v Praze. Pro jeho hudbu je charakterickýcký vývoj od pozdního romantismu a expresionismu k neoklasicismu, uplatnění grotesky a parodie, složitá rytmika a zvuková barevnost. Ve 30. letech byla část jeho tvorby bezprostředně spjatá s komunistickým hnutím (kantáta Komunistický manifest, 1932; šestá Symfonie svobody, 1940-1941; opera Plameny, 1927-1928). 1921-1931 výrazně ovlivněn jazzem (klavírní skladby, jazzové oratorium H. M. S. Royal Oak, 1930). Z dalších děl 8 symfonií (1925, 1932, 1935, 1936-1937, 1938, 1940-1941, 1941, 1942 nedokončená), tři klavírní sonáty (1924, 1926, 1927) a jiné klavírní a komorní skladby. Jako interpret se věnoval zvláště propagaci soudobé tvorby a hudby čtvrttónové.
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Bařtipán premiéra SEZONA 1926/1927 - Hudba