Lubor Schwarz
Datum narození
05.09.1920
Životopis
Český dirigent a skladatel, narodil se v Pozlovicích (okr. Zlín). Maturoval na reálce v Praze, v hudbě soukromý žák J. Řídkého (1935/1941) a J. Fourneta na pařížské École Normale de Musique (1945/1946). Po návratu do vlasti externě spolupracoval s filmem, rozhlasem a různými divadly, pro něž na objednávku komponoval a pohostinsky tam dirigoval. Dirigent Divadla Jiřího Wolkera, pro něž napsal četné hudby k činohrám. Autor jednoaktového baletu Budulínek.
Textové a hudební úpravy
Porážka premiéra SEZONA 1956/1957 - Hudba