Ladislav Šíp - dramaturg a šéf opery
Datum narození
08.10.1922
Datum úmrtí
10.07.1993
Životopis
Narozen v Praze. Vystudoval akademické gymnázium v Praze a dirigentské oddělení Konzervatoře Praha u J. B. Krajse, E. Hlobila, M. Doležila a P. Dědečka (absolvoval 1947). Současně studoval hudební vědu na Univerzitě Karlově (PhDr. 1948). Od roku 1949 byl hudebním režisérem a programovým referentem v Supraphonu. Spolupracoval s V. Talichem, Z. Chalabalou, J. Krombholcem, J. Voglem a mnoha zahraničními umělci na gramofonových nahrávkách základního fondu (hudební režisér více než 50 gramofonových kompletů oper). Od roku 1966 byl šéfredaktorem gramofonové edice Supraphonu.
Členem Národního divadla byl v letech 1970–1976: od r. 1970 lektor a 1971 dramaturg Opery, od 20. 2. 1973 do 31. 3. 1976 šéf Opery. Od 1. 4. 1976 byl ředitelem FOK. Spolupracoval s Čs. rozhlasem a Čs. televizí, byl činný jako hudební publicista, pracoval v četných hudebních organizacích – jako předseda Společnosti Z. Fibicha, člen předsednictva České hudební společnosti a od roku 1974 člen programové komise Pražského jara.
Syn ředitele ND Ladislava Šípa.
Vedoucí funkce v ND
Šéf opery (SEZONA 1972/1973)
Šéf opery (SEZONA 1973/1974)
Šéf opery (SEZONA 1974/1975)
Šéf opery (SEZONA 1975/1976)
Fotogalerie
Ladislav Šíp