Maciej Slomczyński
Je autorem titulů
Osamění (Činohra)