Václav Smetáček
Datum narození
30.06.1906
Datum úmrtí
18.02.1986
Životopis
Český dirigent, skladatel, hobojista a hudební pedagog; otec Pavla Smetáčka. Narodil se v Brně, zemřel v Praze. 1922-1930 studoval na pražské konzervatoři (dirigování u M. Doležila a P. Dědečka, skladbu u J. Křičky, hoboj u L. Skuhrovského) a 1928-1933 hudební vědu, estetiku a filozofii na UK v Praze. 1928 zakladatel a 1928-1956 člen Pražského dechového kvinteta, 1930-1933 člen České filharmonie, 1940-1946 první sbormistr Pražského Hlaholu. 1945-1966 pedagog na pražské konzervatoři. 1942-1971 šéfdirigent Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK. Autor komorních a orchestrálních skladeb, etud pro hoboj; instrumentoval díla J. S. Bacha a M. P. Musorgského.
Pohřben je v Praze na Vyšehradském hřbitově (7, 28).
Inscenátor
Všeslovanský večer premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent
Titus premiéra SEZONA 1965/1966 - Dirigent
Koncert operních árií - Jelena Obrazcovová premiéra SEZONA 1977/1978 - Dirigent