Josef Toman - dramatik
Datum narození
06.04.1899
Datum úmrtí
27.01.1977
Životopis
Prozaik a dramatik. Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Studoval na reálném gymnáziu v Praze (1910–1911) a v Rokycanech (1911–1915) a na Českoslovanské obchodní akademii v Praze (maturoval 1918). Po krátkém úřednickém zaměstnání v Živnobance pracoval 1920–1921 zprvu na velvyslanectví v Římě a poté u obchodní firmy se sídlem v italském Palermu, což mu umožnilo poznat značnou část Středomoří. Po návratu do Prahy pracoval opět jako úředník. V letech 1923–1945 byl tajemníkem a později ředitelem nakladatelství Spolku výtvarných umělců Mánes. Ve 30. letech se jako funkcionář podílel na činnosti Československé filmové společnosti a Klubu moderních nakladatelů Kmen. Od r. 1945 byl zaměstnán na ministerstvu osvěty a informací, zprvu jako přednosta divadelního oddělení, od 1948 jako vedoucí odboru propagace umění a v této funkci podnítil pravidelné pořádání Divadelních žatev. R. 1953 odešel do invalidního důchodu a věnoval se literární tvorbě.
Manžel spisovatelky Miroslavy Tomanové.
Je autorem titulů
Don Juan (Činohra)
Slovanské nebe (Činohra)
Svět bez oken (Činohra)
Vinice (Činohra)