Milena Tomášková
Životopis
Žila v letech 1918-2002. Dramatička a překladatelka z francouzštiny; překládala převážně románovou tvorbu 19. a 20. století (např.Hugovo Devadesát tři, Chrám Matky Boží v Paříži ad.) a divadelní hry. Společně se svým manželem Josefem T. převedla např. Ionescova Nosorožce nebo Král umírá či Feydeauova Brouka v hlavě.
Textové a hudební úpravy
Bláznivá ze Chaillot premiéra SEZONA 1966/1967 - Překlad
Trojská válka nebude premiéra SEZONA 1968/1969 - Překlad
Tomáš Becket (Čest Boží) premiéra SEZONA 1969/1970 - Překlad
Vajíčko (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1985/1986 - Překlad
Dokonalé štěstí aneb 1789 premiéra SEZONA 2014/2015 - Překlad