Max Švabinský
Datum narození
17.09.1873
Datum úmrtí
10.02.1962
Životopis
Narozen v Kroměříži, zemřel v Praze. Český malíř a grafik, 1891–1898 studoval v Praze na AVU (žák M. Pirnera), grafice se učil u J. Mařáka. Od r. 1891 člen SVU Mánes, od 1917 člen České akademie věd a umění; 1918 spoluzakladatel SČUG Hollar. Od 1910 profesor, 1916–1920 a 1924–1926 rektor AVU v Praze, kde od r. 1926 vedl grafickou speciálku.
Neobyčejně plodný umělec se širokým polem působnosti od malby až k užité grafice (poštovní známky, bankovky) a monumentálním realizacím. Tvořil v mimořádně příznivých podmínkách za všeobecného uznání a publicity. Začátky jeho tvorby jsou poznamenány atmosférou symbolismu a secese, na jejíž podobě se spolupodílel (Splynutí duší, 1896; Chudý kraj, 1899), později se vracel ke klasickému odkazu českého umění 19. století i k jeho historizujícím tendencím. Vynikl zejména jako autor velkého množství malířských a grafických portrétů (podobizny osobností českého politického a kulturního života); věnoval se též ilustraci. Zakladatelská je jeho činnost zejména v oboru grafiky, o jejíž rozvoj se zasloužil i svou pedagogickou činností. Vrcholem monumentální tvorby jsou návrhy barevných oken katedrály sv. Víta v Praze (1937–1939).
Pohřben je v Praze na Vyšehradském hřbitově (3, 18hr).
Je autorem titulů