Josef Träger
Datum narození
27.05.1904
Datum úmrtí
10.06.1971
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Divadelní kritik, programový teoretik a historik, autor hereckých monografií, publicista, filmový a příležitostně i literární kritik, editor. Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze (1923) začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) moderní slovanskou a románskou filologii (doktorát 1929). Roku 1927 se účastnil přípravy inscenace J. Voskovce a J. Wericha Vest pocket revue a byl inspicientem všech repríz v Umělecké besedě. V roce 1929 pracoval několik měsíců jako tajemník nakladatelství Melantrich. Vojenskou službu (1929–1931) absolvoval nejprve v Chomutově, pak ve Vojenském vědeckém ústavu v Praze, kde zůstal jako knihovní úředník i po ukončení vojny a po složení knihovnických zkoušek na FF UK. Roku 1933 se vrátil do Melantrichu jako tajemník ředitele a redaktor.

V letech 1938–1939 byl přednáškovým referentem pražského Radiojournalu, poté přijal nabídku ředitelství Melantrichu a ujal se vedení jeho nakladatelství (1939–1947). Za okupace podřídil vydavatelský program myšlence národního sebeuvědomování a podpoře zakázaných českých autorů. V letech 1940–1943 též vedl divadelní referát v Českém slově, 1947 se stal divadelním referentem deníku Práce, roku 1948 dramaturgem Čs. státního filmu, 1954 dramaturgem Studia kresleného, loutkového a dětského filmu, kde působil až do smrti.

V letech 1947–1949 přednášel na Divadelní fakultě dějiny českého dramatu a divadelní kritiky, v zimním semestru 1948–1949 také dějiny českého divadla na FF UK. V roce 1948 se stal členem Divadelní a dramaturgické rady ministerstva školství a kulturní komise Ústředního akčního výboru Národní fronty. Stál u založení Čs. střediska Mezinárodního ústředního filmu pro mládež pro UNESCO a byl členem jeho prvního výboru. Ve 2. polovině 60. let byl šéfredaktorem Divadelních novin. V roce 1956 se zúčastnil zájezdu Národního divadla do Paříže a zároveň tam probíhajícího 1. mezinárodního kongresu divadelní kritiky. Roku 1957 doprovázel Jiřího Trnku na zahájení jeho výstavy do Berlína. Podnikl ještě řadu studijních a pracovních zahraničních cest (Bulharsko, Anglie, Řecko aj.).
Je autorem titulů