Václav Talich
Datum narození
28.05.1883
Datum úmrtí
16.03.1961
Životopis
Narozen v Kroměříži, zemřel v Berouně. Syn Jana Talicha, učitele na hudební škole v Kroměříži a ředitele kůru v Rožnově pod Radhoštěm. U svého otce získal základní hudební vzdělání ve hře na housle a první praktické zkušenosti jako tympanista v chrámovém orchestru. V letech 1897–1903 studoval na Konzervatoři Praha (housle u J. Mařáka a u O. Ševčíka). V letech 1903–1904 byl prvním houslistou, později koncertním mistrem berlínské filharmonie, 1904–1905 koncertním mistrem opery v Oděse, 1905–1906 profesorem na hudební škole v Tiflisu (Tbilisi), 1906–1907 korepetitorem pěvecké školy M. Langové v Praze, 1907–1908 dirigentem pražského Orchestrálního sdružení, 1908–1912 dirigentem Slovinské filharmonie, tím i lublaňské opery. V letech 1912–1915 byl dirigentem opery v Plzni, 1915–1918 zde působil jako učitel hudby.

V roce 1918 bylo mu nabídnuto K. Kovařovicem místo 2. kapelníka Národního divadla, ale Talich dal přednost dirigentské funkci v České filharmonii (ČF), kterou pak umělecky vedl v letech 1919–1941, s výjimkou let 1931–1934, kdy se zavázal smlouvou k dirigování orchestru Konzertvöreningen ve Stockholmu. S ČF se zúčastnil řady vystoupení v zahraničí. I ze svého švédského působiště zajížděl do dalších zahraničních míst, mj. v roce 1932 do Leningradu. Od roku 1933 stále častěji dirigoval ČF pohostinsky a v roce 1934 se opět ujal jejího vedení. V roce 1932 se stal profesorem dirigentského oddělení mistrovské školy Konzervatoře Praha.

V roce 1935 byl jmenován správcem Opery Národního divadla (nastoupil 24. 10. 1935) a na základě tohoto provizorního pověření ji umělecky vedl až do roku 1945, kdy po květnové revoluci nebyl ve své funkci znovu potvrzen. Proto založil v roce 1946 Český komorní orchestr a občasně dirigoval při koncertních vystoupeních orchestr ND. Dne 7. 7. 1947 byl jmenován národněsocialistickým ministrem J. Stránským opět šéfem Opery ND, ale funkci vykonával jen do 1. 3. 1948. V letech 1949–1952 působil jako šéf Slovenské filharmonie v Bratislavě, poté jako umělecký poradce pražských orchestrálních těles a občasný dirigent ČF až do roku 1954, kdy z vlastního rozhodnutí odešel na odpočinek.

Pohřben je na městském hřbitově v Berouně.
Vedoucí funkce v ND
Šéf opery (SEZONA 1935/1936)
Šéf opery (SEZONA 1936/1937)
Šéf opery (SEZONA 1937/1938)
Šéf opery (SEZONA 1938/1939)
Šéf opery (SEZONA 1939/1940)
Šéf opery (SEZONA 1940/1941)
Šéf opery (SEZONA 1941/1942)
Šéf opery (SEZONA 1942/1943)
Šéf opery (SEZONA 1943/1944)
Šéf opery (SEZONA 1947/1948)
Textové a hudební úpravy
Don Giovanni premiéra SEZONA 1937/1938 - Překlad
Don Giovanni premiéra SEZONA 1943/1944 - Překlad
Inscenátor
Čtvrtý koncert z díla Bedřicha Smetany premiéra SEZONA 1933/1934 - Dirigent
Druhý koncert z díla Bedřicha Smetany (První mistrovství 1858-1862) premiéra SEZONA 1933/1934 - Dirigent, Dirigent, Dirigent, Dirigent
Rusalka premiéra SEZONA 1935/1936 - Dirigent
Mozart ve Stavovském divadle premiéra SEZONA 1936/1937 - Dirigent, Dirigent, Dirigent
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1936/1937 - Dirigent
Příhody lišky Bystroušky premiéra SEZONA 1936/1937 - Dirigent
Don Giovanni premiéra SEZONA 1937/1938 - Dirigent
Julietta (Snář) premiéra SEZONA 1937/1938 - Dirigent
Libuše premiéra SEZONA 1937/1938 - Dirigent
Má vlast premiéra SEZONA 1937/1938 - Dirigent
Káťa Kabanová premiéra SEZONA 1938/1939 - Dirigent
Koncert z díla Josefa Suka premiéra SEZONA 1938/1939 - Dirigent, Dirigent, Dirigent
Kouzelná flétna premiéra SEZONA 1938/1939 - Dirigent
Messinská nevěsta premiéra SEZONA 1938/1939 - Dirigent
Pražský hudební máj premiéra SEZONA 1938/1939 - Dirigent, Dirigent, Dirigent
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1938/1939 - Dirigent
Slovanské tance premiéra SEZONA 1938/1939 - Dirigent
Tajemství premiéra SEZONA 1938/1939 - Dirigent
Večer C. A. Debussy premiéra SEZONA 1938/1939 - Dirigent, Dirigent, Dirigent
Dvě vdovy premiéra SEZONA 1939/1940 - Dirigent
Eva premiéra SEZONA 1939/1940 - Dirigent
Jakobín premiéra SEZONA 1939/1940 - Dirigent
Koncert z díla Antonína Dvořáka premiéra SEZONA 1939/1940 - Dirigent, Dirigent, Dirigent
Koncert z díla Bedřicha Smetany premiéra SEZONA 1939/1940 - Dirigent, Dirigent, Dirigent, Dirigent, Dirigent
Koncert z díla Josefa Suka premiéra SEZONA 1939/1940 - Dirigent, Dirigent, Dirigent
Orfeus a Eurydika premiéra SEZONA 1939/1940 - Dirigent
Její pastorkyňa premiéra SEZONA 1940/1941 - Dirigent
Koncert ze skladeb Antonína Dvořáka premiéra SEZONA 1940/1941 - Dirigent, Dirigent, Dirigent, Dirigent
Koncert ze skladeb Josefa Suka premiéra SEZONA 1940/1941 - Dirigent, Dirigent
Koncert ze skladeb Vítězslava Nováka premiéra SEZONA 1940/1941 - Dirigent, Dirigent
Lucerna premiéra SEZONA 1940/1941 - Dirigent
Radúz a Mahulena premiéra SEZONA 1940/1941 - Dirigent
Requiem premiéra SEZONA 1940/1941 - Dirigent
Armida premiéra SEZONA 1941/1942 - Dirigent
Dalibor premiéra SEZONA 1941/1942 - Dirigent
Na paměť 150. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta premiéra SEZONA 1941/1942 - Dirigent, Dirigent, Dirigent
Slovanské rapsódie premiéra SEZONA 1941/1942 - Dirigent
Čertova stěna premiéra SEZONA 1942/1943 - Dirigent
Figarova svatba premiéra SEZONA 1942/1943 - Dirigent
Koncert ze skladeb Karla Kovařovice premiéra SEZONA 1942/1943 - Dirigent, Dirigent, Dirigent
Krysař premiéra SEZONA 1942/1943 - Dirigent
Symfonický koncert premiéra SEZONA 1942/1943 - Dirigent, Dirigent, Dirigent, Dirigent
Symfonický koncert premiéra SEZONA 1942/1943 - Dirigent, Dirigent, Dirigent
Symfonický koncert ze skladeb Josefa Suka premiéra SEZONA 1942/1943 - Dirigent, Dirigent
Fidelio premiéra SEZONA 1943/1944 - Dirigent
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1943/1944 - Dirigent
Tajemství premiéra SEZONA 1943/1944 - Dirigent
Tajemství premiéra SEZONA 1945/1946 - Dirigent
Káťa Kabanová premiéra SEZONA 1946/1947 - Dirigent
Má vlast premiéra SEZONA 1946/1947 - Dirigent
Večer W. A. Mozarta premiéra SEZONA 1947/1948 - Dirigent, Dirigent, Dirigent
Fotogalerie
Bastien a Bastienka - 18.10.1947, zkouška: dirigent Václav Talich
Foto: Josef Heinrich
Václav Talich
Václav Talich (r. 1940)
Václav Talich, Antonín Zápotocký; foto: ČTK
Václav Talich; foto: ČTK