Hanuš Trneček
Datum narození
16.05.1858
Datum úmrtí
28.03.1914
Životopis
Český harfista, pianista, dirigent a skladatel. Narodil se v Praze, zemřel tamtéž. Pokřtěn Jan, někdy uváděn též jako Hanuš Jan Trneček. Absolvoval na pražské konzervatoři housle u A. Bennewitze (1870–1876) spolu s F. Ondříčkem a F. Lachnerem, harfu studoval u V. Staňka. Během tříleté vojenské služby hrával v létě v lázeňském orchestru ve Františkových Lázních, kde se později stal divadelním kapeníkem (1882). Jako harfista působil u dvorního divadla ve Schwerinu (1882–1888), kde brzo působil jako dirigent koncertů Wagnervereinu. Od roku 1888 učil na pražské konzervatoři jako profesor harfy s povinnosti vyučovat také hře na klavír a skladbě. V pražském hudebním životě zaujímal vlivné místo jako pedagog, který odchoval celou generaci českých harfistů a značně zasáhl i do klavírního oboru. Ve skladbě byl samoukem. Poměrně nejvýznamnější skladby jsou v oboru klavíru a harfy.
Je autorem titulů
Amaranta (Opera)
Andrea Crini (Opera)