Jan Tausinger
Datum narození
01.11.1921
Datum úmrtí
29.07.1980
Životopis
Český skladatel a dirigent původem z Rumunska. Narodil se v Piatra Neamt, zemřel v Praze. Na bukurešťské konzervatoři studoval skladbu u D. Cuclina a M. Jory (do r. 1947). Ve studiích kompozice pokračoval na pražské AMU u P. Bořkovce a A. Háby, v dirigování byl žákem m. Doležila a k. Ančerla (1948-1952). V prvním období se věnoval činnosti v profesionálních i amatérských souborech, pro něž skládal masové písně, politické kantáty apod. Nějaký čas působil v pražském rozhlase, zastával místo ředitele ostravské a posléze pražské konzervatoře (1971-1975). V roce 1964 navštívil Prázdninové kurzy Nové hudby v Darmstadtu a od té doby začal používat kompoziční techniky Nové hudby. Živý ohlas vzbudil písňovým cyklem pro soprán a komorní sbor Čmáranice (1967), zejména však kantátou pro soprán, recitaci a orchestr Ave Maria (1972), jíž pronikl i na mezinárodní hudební scénu. Do textu latinské modlitby jsou inkorporovány české promluvy na památku žen umučených nacisty, jež tak dávají skladbě smysl humánní politické výpovědi. K Janáčkově poctě Tausinger složil Hukvaldský nonet (1974). Jedním z jeho posledních děl je Sinfonica slovaca (1979). S technikami Nové hudby zacházel volně. Hábovým principem tónové centrality utvrzoval tonální charakter svých skladeb.
Je autorem titulů
Májová polka (Ostatní)
Inscenátor
Poslední premiéra SEZONA 1966/1967 - Dirigent