František Ignác Tůma
Životopis
Český skladatel a kapelník v zahraničí. Narodil se 2.10 1704 v Kostelci nad Orlicí a zemřel 30.1. 1774 ve Vídni. Základy hudebního vzdělání získal od otce, venkovského varhaníka. Za pražských studií účinkoval jako tenorista na kůru u Sv. Jakuba, podle všeho tam byl žákem B. M. Černohorského. Odešel do Vídně, kde studoval u J. J. Fuxe. Ve službě českého kancléře F. F. Kinského (od roku 1731) získal titul Compositeur und Capellen-Meister. Poté nastoupil na místo komorního skladatele a kapelníka ve službách královny Alžběty, vdovy po Karlu VI. Konec života strávil v dolnorakouském premonstrátském táboře Gerasu a u Milosrdných bratří ve Vídni. Tůma se řadí k významným skladatelům vídeňského baroka. V chrámových skladbách byl ovlivněn A. Caldarou a svým vídeňským učitelem Fuxem (mše, Stabat Mater, Magnificat, Rekviem, moteta, pašijové zpěvy aj.). Fuxův vliv nezapře ani v instrumentálních skladbách (symfonie, partity, triové sonáty), jež výrazovou oproštěností anticipují galantní styl.
Je autorem titulů
Parthia d moll (Koncert)